الگوهای جاودانه

الگوهای جاودانه؛ خاطره‌ای از حاج حسین خرازی؛ شهید صیاد شیرازی؛ الگو بودن شهدا برای نسل امروز توسط حجت الاسلام ضابط (۲:۴۳)