امیر هاشمی جانشین رییس هیات معارف جنگ شهید صیادشیرازی؛ مدیریت نظامی صیادشیرازی مبتنی بر دانش و تجربه بود

امیر هاشمی جانشین رییس هیات معارف جنگ شهید صیادشیرازی؛
مدیریت نظامی صیادشیرازی مبتنی بر دانش و تجربه بود
امير سرتيپ سيدحسام هاشمي يکي از بهترين افرادي است که به واسطه سالها آشنايي با شهيد صيادشيرازي و انجام مسئوليت در هيات معارف جنگ ميتواند به صورت جامع و کامل به ويژگيهاي مديريتي و رفتاري صيادشيرازي بپردازد که در ادامه ماحصل گفتوگوي ما با اين امير را ميخوانيد.

شهيد صيادشيرازي يک فرد نظامي بود که ارزشهاي مکتبي، اخلاقي و معيارهاي فرماندهي را به طور توامان با هم داشت. شخصيت اين شهيد بزرگوار به گونهاي بود که هر کس با او مانوس ميشد حتي براي يک ساعت، تحت تاثير شخصيت نافذش قرار ميگرفت.
شهيد صياد در ميان ارتشيها به فرماندهي دانا، توانا، هوشمند، مسئوليت پذير، داراي قدرت تجزيه و تحليل، همتي بلند و در عين حال شجاع و جسور و با کفايت و قاطع مشهور بود. برادران سپاهي ما شهيد صياد را ياوري مخلص، دلسوز، کمکرسان در امور سازماندهي، آموزش و ميدان دادن در عرصه عمل به برادران پاسدار در صحنه رزم ميشناختند.
بسيجيها وي را بسيجي مخلص و به دور از حاشيه معرفي ميکردند و روحانيون و علماي ما شهيد صياد را انساني انقلابي، با تقوا، مخلص، متعهد و متعبد و عاشق ولايت و انقلاب و نظامي ميشناختند و از طيفهاي مختلف دانشگاهي، روستايي، روحاني، سپاهي، بسيجي و جهادي به ايشان محبت ميورزيدند.
صياد چون براي خدا کار ميکرد و همه فکر و ذکرش به انجام وظيفه در راه خدا بود لذا حق تعالي نيز مهر و محبت او را در دل همه افراد انداخته بود.
شهيد صياد شيرازي پيش از انقلاب نيز به عنوان يک افسر نظامي مذهبي در ارتش شناخته ميشد و همه از اين حيث او را ميشناختند. ايشان حرکت انقلابي خود را همگام با مردم از سال ۵۶ و بعد از شهادت آقا مصطفي در ارتش شروع کرد و اين فعاليت بخصوص از مهر سال ۵۷ نمود بيشتري پيدا کرد.
شهيد صياد نقش موثري در سازماندهي نيروهاي حزب اللهي ارتش برعهده داشت و در تبيين و ترويج ارزشهاي انقلاب اسلامي در ارتش نيز از عاملان موثر بود و همين مسئله موجب شد تا ارتباط وي با جامعه روحانيت و افراد انقلابي ويژه و درخور توجه باشد.
شهيد صياد بعد از انقلاب تقريبا کنترل و مهار پادگانها را با کمک دوستانش عهدهدار بود و افرادي ديگري مثل شهيد نامجو و شهيد کلاهدوز نيز مهار و حرکت انقلابي در ارتش را به دست گرفته بودند؛ بنابراين ايشان در نگهداري يگانهاي ارتش و سازماندهي ارتش، در همان اوايل انقلاب يکي از موثرين بود و بعد از اينکه ارتش به انقلاب پيوست و به بازوي تواناي انقلاب تبديل شد ميبينيد که استکبار جهاني اولين نقطهاي را که مورد هجمه قرار داد و به آن طمع داشت، ارتش بود. لذا اولين حمله ناجوانمردانه در اسفند سال ۵۷ عليه ارتش صورت گرفت و اولين شهيد ترور انقلاب يک ارتشي به اسم سپهبد شهيد قرني بود.
امام تضعيف ارتش را حرام اعلام کردند و شهيد صياد شيرازي در تقويت ارتش و ساير نيروهاي نقش موثري ايفا کرد. ارتش در سايه پشتيباني حضرت امام (ره) و ياراني چون صياد شيرازي جاني دوباره گرفت. شهيد صياد در کنار شهيدان نامجو و کلاهدوز و ديگر فرماندهان از عاملان تاسيس سپاه پاسداران بود و بعد از تشکيل آن نيز يکي از مهمترين عناصر تقويت وحدت و همدلي ميان ارتش و سپاه محسوب ميشد.
علم و دانش اولين شاخصه شهيد صياد بود. او آموزهها و دورههاي نظامي را در دانشگاههاي افسري داخل کشور و خارج کشور گذارنده بود، هم در داخل و هم در خارج از کشور همواره جزو افسران کارآزموده و ممتاز بود.
مديريت نظامي ايشان بر پايه علم و دانش و تخصص و تجربه بود. ايشان مسائل علمي را در ميدان عمل اجرا ميکرد و در کلاس درس يکي از بهترين اساتيد بود و براي يادگيري افسران از جان و دل وقت ميگذاشت و بنده چون زماني شاگردش بودم اين را به خوبي به ياد دارم.
شهيد صياد شيرازي از نظم و انضباط و شايستگي و کفايت و سعه صدر خاصي برخوردار بود و حسن سابقهاش باعث شد تا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در عين جواني فرماندهي نيروي زميني را به عهده بگيرد.
در پرونده خدمتي ايشان کم کاري، پارتي بازي و اين گونه موارد به هيچ وجه ديده نميَشود و بايد عنوان کرد که جديت و پشتکار، دورانديشي و همت بلندي که داشت از وي افسري نظامي، آبديده و قوي ساخته بود. او فرماندهي شجاع بود که در برابر مشکلات استقامت داشت و روزهاي سخت جنگ را تحمل ميکرد و با قاطعيت در تصميم گيريها و خطرپذيريهاي که داشت بارها در خطوط مقدم حضور پيدا کرد و بر همين اساس چندين بار مجروح شد.
متملقان و چاپلوسان در نزد او جايگاهي نداشتند. از معيارهاي ارزشي و اخلاقيش سخاوت، وفاداري، تواضع، امانتداري، صبر و بردباري، عدالت طلبي، انصاف، گشاده رويي و دقت در انتخاب دوستان بود. همچنين از ارزشهاي مکتبي اين شهيد بزرگوار تقوا، اخلاص در عمل، اهيمت به نماز اول وقت، توانايي در کنترل نفس و انجام کار براي رضاي خدا بود.
يکي از اقدامات ماندگار شهيد صياد شيرازي در ارتش تشکيل هيئت معارف جنگ بود. وي در اولين سالهاي بعد از جنگ اين دغدغه را داشت که تجربيات به دست آمده از جنگ از دست نرود و لذا در سال ۷۰ هيئت معارف جنگ را تشکيل داد تا اين تجربيات و دستاوردهاي ناب به حافظه تاريخ سپرده نشود و در ميان افسران جوان جاري و ساري شود.
هيئت معارف جنگ با دو هدف از سوي وي تاسيس شد، اول تدوين تاريخ جنگ و دوم انتقال تجربه پيشکسوتان دفاع مقدس به نسل جوان و همانطوري که مشاهده ميکنيم هيئت معارف جنگ روز به روز رشد داشت و فرآگير شد و افسران جوان ما را در مواجه با تهديدات آبديده و اعتماد بنفسشان را ارتقا ميدهند.