بیان خاطره‌ای در حضور حضرت امام (ره)

بیان خاطره‌ای در حضور حضرت امام (ره):
بعد از عملیات طریق‌القدس شهید صیاد شیرازی جهت ارائه‌ی گزارش عملیات خدمت حضرت امام (ره) رسیده بودند و خاطره‌ای به شرح زیر را برای آن حضرت بیان کردند.
خدمت حضرت امام (ره) عرض کردم که آیا اجازه می‌دهید خاطره‌ای را بگویم؟ ایشان اجازه فرمودند.
عرض کردم که ما در جبهه‌ها کراماتی می‌بینیم. نه فقط به آن مفهوم که بر دشمن غلبه می‌کنیم و صحنه را از دستش می‌گیریم و این جای خودش، ولی از این مهم‌تر دیدن آدم‌های تحول یافته است. فرمانده‌ای ۵۴ ساله در لشکر داریم که عمده‌ی خدمتش را که شاید به اندازه‌ی سن من باشد، در زمان طاغوت گذرانده بود و اینک آن طور محول شده که در یک جلسه دعای توسل می‌بینیم که او دلش را از همه‌ی ما هم بهتر می‌شکند. این تحولی است که خداوند به انسان‌ها می‌دهد. امام (ره) حرف مرا قطع کردند و مطلبی فرمودند که هیچ وقت از ذهن و قلبم خارج نمی‌شود. فرمودند: «این اصل رجعت انسان است به فطرتش» این جمله را من همین‌طور حفظ کردم و حقیقتاً همین در جان من اثر کرد. این عبارت آنقدر گیرا بود که برای همیشه در عمق خاطرم نقش بسته است.

 

منبع: کتاب شکوه اخلاص