سرتیپ دوم بازنشسته ستاد عبدالحسین مفید، افسر اطلاعات و معاونت اطلاعات اسبق نزاجا

مدیر و فرمانده‌ای نمونه
سرتیپ دوم بازنشسته ستاد عبدالحسین مفید، افسر اطلاعات و معاونت اطلاعات اسبق نزاجا
شهید صیاد شیرازی خصوصیات یک فرمانده لایق را داشت. یکی از ویژگی‌های ایشان قدرت تصمیم-گیری بود. وی عقیده داشت که هر فرمانده باید قبل از هر چیزی برای انجام وظایفی که به عهده‌اش گذارده می-شود، بهترین را اتخاذ کند. برای انجام این مهم باید از عوامل زیر بیشترین بهره را ببرد که شهید صیاد همواره آن-ها را مدنظر داشت:
۱ـ دانش و تجربه؛
۲ـ بهره‌گیری هر چه بیشتر از مشاوره؛
۳ـ گذشت خوشخویی و پرهیز از تندخویی؛
۴ـ تصمیم‌گیری بر پایه‌ی توکل به خدا.

 

منبع: کتاب شکوه اخلاص