عملیات والفجر

عملیات والفجر؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع گزارش از عملیات والفجر ۱ (۲۹:۵۲)