کتاب جلوه یار؛ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در خاطرات محافظان

 

 

دانلود فایل pdf کتاب جلوه یار

 

جلوه یار؛ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در خاطرات محافظان

تنظیم کننده احمد حسینیا؛ تهران: ایران ۱۳۸۶ ش.

 

مجموعه‌ی حاضر حاوی خاطراتی از این مرد بزرگ است که از زبان محافظان ایشان بیان شده‌اند. محافظان او عبارت‌اند از: حسین خمان، محمدفشکی، یادگار روستایی و حمیدرضا کریمی. بیش‌تر خاطرات مربوط به جبهه‌ی جنگ است، ولی برخی از آن‌ها به ویژگی‌های شخصیتی ایشان اختصاص دارد. از جمله ارادت به حضرت محمد (ص) و امامان (ع)، اهمیت به نماز، کمک به خانواده، ورزشکار بودن، منظم بودن، گذشت و احسان به زیردستان و رعایت بیت‌المال. در پایان کتاب تصاویری از وی و دوستان و محافظان او عرضه شده است.