کتاب گردنه خان تا قله اربابا؛ به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و هم رزمان.

 

گردنه خان تا قله اربابا؛ به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و هم رزمان.

تدوین علی صادقی گویا؛ تهران: ایران سبز، ۱۳۸۱ ش.

 

به منظور پاکسازی کردستان از وجود عناصر مسلح ضد انقلاب، برای برقراری امنیت، بازگشایی جاده سقز ـ بانه، شکستن محاصره پادگان “بانه”، فتح قلعه آربابا (کوه مشرف به پادگان و شهر بانه) عملیاتی از روز دوم خرداد ۱۳۵۹آغاز شد .در این کتاب جزئیات واقعه از زبان تعدادی از دست اندرکاران عملیات مذکور بازگو می‌شود .این افراد عبارت‌اند از :شهید صیاد شیرازی، سرتیپ مهدی رادفر، سرتیپ ناصر محمدی‌فر، سرتیپ یوسف دزفولیان، و سرتیپ پاسدار سید علی‌اکبر مصطفوی .در پایان مطالب، تجزیه و تحلیلی از نتایج عملیات با اشاره به مشکلات و نکات برجسته آن به طبع رسیده است .فهرست راهنما، منابع، پیوست‌ها (شامل بریده جراید و تصاویر و نقشه‌هایی از این عملیات) پایان بخش کتاب است .