توکل وتوسل عامل پیروزی

توکل وتوسل عامل پیروزی؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی«گزارش از جبهه جنگ ؛توکل وتوسل عامل پیروزی» (17:00)  
بیشتر

آخرین رویدادهای جنگ

آخرین رویدادهای جنگ؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه«آخرین رویداد های جنگ در عملیات والفجر 1» (28:27)    
بیشتر

وضعیت ارتش

وضعیت ارتش؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی به مناسبت دهه فجر با موضوع «وضعیت ارتش در دوبعد ایدئولوژی و نظامی» (30:48)  
بیشتر

عملیات والفجر

عملیات والفجر؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع گزارش از عملیات والفجر 1 (29:52)  
بیشتر

ارتش قبل و بعد از انقلاب

ارتش قبل و بعد از انقلاب؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی با موضوع «ما مصمم به دفاعیم!،مقایسه ارتش در قبل وبعد از انقلاب» (27:05)  
بیشتر