آفت های جنگ اگر معنویت نباشد

آفت های جنگ اگر معنویت نباشد؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع «آفت های جنگ اگر معنویت نباشد» (۳۱:۵۲)