سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی

زاهد شب و شیر عرصه‌ی نبرد
سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی
سردار سرافراز جبهه‌ی توحید و بسیجی آشنای جبهه‌های افتخار و شرف، سپهبد علی صیاد شیرازی، این سردار همیشه بیدار و جهادگر عرصه‌های پیکار و شیر بیشه‌ی شجاعت و فضیلت و عاشق بی‌قرار شهادت و اسوه‌ی ایثار و اخلاص و استقامت، با صدق و صفا و مظلومیت، پس از عمری جهاد خالصانه و جانبازی در خطوط مقدم دفاع از اسلام و ولایت، اجر خویش را همچون مولایش امیر مؤمنان علی (ع) با فرق خونین گرفت و به دیار معشوق شتافت و شهید شاهد جوار قرب حضرت حق گردید.
به حق برای سپهبد شهید صیاد شیرازی مرگ در بستر کوچک و حقیر بود. او به شرفی که استحقاق آن را داشت رسید.