آفت های جنگ اگر معنویت نباشد

آفت های جنگ اگر معنویت نباشد؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع «آفت های جنگ اگر معنویت نباشد» (31:52)  
بیشتر

وعده حق

وعده حق؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی پیرامون نقش امداد های غیبی در عملیات ها والهامها و درسهایی که از جنگ یاد گرفتیم (30:04)  
بیشتر

رهنمود امام (ره) ملاک است

رهنمود امام (ره) ملاک است؛ بخش اول سخنان شهید صیاد شیرازی«در جنگ رهنمود امام ملاک است» (31:31)  
بیشتر

پروردگارا رفتن در دست توست؛ وصیتنامه شهید صیاد شیرازی

پروردگارا رفتن در دست توست؛ وصیتنامه شهید صیاد شیرازی (2:56)  
بیشتر

نماهنگ گروه تلویزیونی ارتش جمهوری اسلامی ایران ویژه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

بیشتر