عملیات والفجر

عملیات والفجر؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع گزارش از عملیات والفجر 1 (29:52)  
بیشتر

آفت های جنگ اگر معنویت نباشد

آفت های جنگ اگر معنویت نباشد؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع «آفت های جنگ اگر معنویت نباشد» (31:52)  
بیشتر

نقش معنویت در جنگ

نقش معنویت در جنگ؛ بخش دوم سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع نقش معنویت در پیروزی جنگ (22:17)  
بیشتر

پروردگارا رفتن در دست توست؛ وصیتنامه شهید صیاد شیرازی

پروردگارا رفتن در دست توست؛ وصیتنامه شهید صیاد شیرازی (2:56)  
بیشتر