کتاب شبنم عشق

شبنم عشق به اهتمام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس؛ تهران: بی تا.
بیشتر

کتاب عملیات شیندرا

  عملیات شیندرا تدوین علی صادقی گویا؛ تهران: هیئت معارف جنگ، 1378 ش.     دانلود فایل pdf کتاب عملیات شیندرا   دانلود فایل pdf عکس ها و نقشه ها   دانلود فایل pdf روزنامه ها و بریده جراید     «شیندرا» نام روستایی است در منطقه کردستان در روز بیست و یکم مهرماه ۱۳۵۸ به دنبال پاکسازی کردستان, گروهی از نیروهای داوطلب که به همراه شهید دکتر مصطفی چمران در پادگان سردشت حضور یافته بودند, عملیات شناسایی انبار مهمات ضد‌انقلاب را در مح...
بیشتر