کتاب آخرین گلوله صیاد

    آخرین گلوله صیاد نویسنده داوود امیریان؛ تهران: صریر، 1385 ش. در بخشی از این کتاب می خوانیم: صیاد ماشین را از پارکینگ درآورد. دنده را خلاص کرد. مهدی گفت: «من در را می‌بندم» به طرف در پارکینگ خانه رفت. چند متر آن طرف‌تر رفتگری نارنجی پوش جاروی دسته بلندش را به زمین می‌ کشید و نرمه‌ای خاک بلند می‌کرد. مهدی در را بست. سر کوچه موتور سواری را دید که سیگار می‌کشید و منتظر است. فکری شد آن شخص کیست این وقت صبح سیگار دود می‌کند؟ رفتگر به طرف ماشین آمد. مهدی سوار ماشین شد و ...
بیشتر

کتاب عملیات شیندرا

  عملیات شیندرا تدوین علی صادقی گویا؛ تهران: هیئت معارف جنگ، 1378 ش.     دانلود فایل pdf کتاب عملیات شیندرا   دانلود فایل pdf عکس ها و نقشه ها   دانلود فایل pdf روزنامه ها و بریده جراید     «شیندرا» نام روستایی است در منطقه کردستان در روز بیست و یکم مهرماه ۱۳۵۸ به دنبال پاکسازی کردستان, گروهی از نیروهای داوطلب که به همراه شهید دکتر مصطفی چمران در پادگان سردشت حضور یافته بودند, عملیات شناسایی انبار مهمات ضد‌انقلاب را در مح...
بیشتر

کتاب اسطوره ها

اسطوره ها به کوشش خلیل اسفندیاری؛ تهران: نشر شاهد، 1380 ش.
بیشتر

کتاب خاطرات سال های نبرد

  خاطرات سال های نبرد خاطرات شهید علی صیاد شیرازی؛[سازمان تبلیغات اسلامی] تهران: سوره مهر و نشر شاهد، 1379 ش.   در این کتاب داستان زندگی، فعالیت‌های سیاسی و نظامی شهید علی صیاد شیرازی بازگو شده است. داستان در قالب خاطرات و با روایت اول شخص، شکل می‌گیرد و طی آن مبارزات نامبرده در دوره طاغوت، همچنین خدمات و مسئولیت‌های وی در دوره جنگ تحمیلی و سرانجام نقش ایشان در فتح خرمشهر توصیف می‌شود.
بیشتر