کتاب آخرین گلوله صیاد

    آخرین گلوله صیاد نویسنده داوود امیریان؛ تهران: صریر، 1385 ش. در بخشی از این کتاب می خوانیم: صیاد ماشین را از پارکینگ درآورد. دنده را خلاص کرد. مهدی گفت: «من در را می‌بندم» به طرف در پارکینگ خانه رفت. چند متر آن طرف‌تر رفتگری نارنجی پوش جاروی دسته بلندش را به زمین می‌ کشید و نرمه‌ای خاک بلند می‌کرد. مهدی در را بست. سر کوچه موتور سواری را دید که سیگار می‌کشید و منتظر است. فکری شد آن شخص کیست این وقت صبح سیگار دود می‌کند؟ رفتگر به طرف ماشین آمد. مهدی سوار ماشین شد و ...
بیشتر

یادگاران؛ کتاب صیاد شیرازی

  یادگاران؛ کتاب صیاد شیرازی رضا رسولی؛ تهران: روایت فتح، 1382 ش.   «یادگاران» عنوان کتاب‌هایی است که بنا دارد تصویرهایی از سال‌های جنگ را در قالب خاطره‌های بازنویسی‌شده، برای آن‌ها که آن سال‌ها را ندیده‌اند، نشان بدهد. این مجموعه راهی است به سرزمینی نسبتاً بکر میان تاریخ و ادبیات، میان واقعه‌ها و بازگفته‌ها. خواندنشان تنها یادآوری است، یادآوری این نکته که آن مردها بوده‌اند و آن واقعه‌ها رخ داده‌اند؛ نه در سال‌ها و جاهای دور، در همین نزدیکی. می‌شود مدام در طیّ مسیری ...
بیشتر

کتاب سرباز کوچک اسلام

کتاب سرباز کوچک اسلام   نویسنده: داوود امیریان ناشر: روزنامه همشهری با حمایت: سازمان تبلیغات اسلامی طرح روی جلد: علی مریخی تاریخ انتشار: 23 فروردین 1386   در بخشی از این کتاب می خوانیم: چند قطره بر صورت صیاد چکید. تکانی خورد. بوی آشنایی در مشامش پیچید؛ بوی عطر یاس! بوی آشنا بود. صیاد چشمانش را باز کرد. مادر خم شده بود روی صورت صیاد و به آرامی و بی صدا اشک می ریخت. صیاد با ناتوانی گونه مادرش را نوازش کرد. مادر دست صیاد را بوسید و گفت: حالت چطوره پسرم؟ و...
بیشتر