کتاب منافقین در کمینگاه صیاد

کتاب منافقین در کمینگاه صیاد نقش ارتش و شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد گردآوری و تدوین: محمد مسعود بهمنی نوبت / سال چاپ: اول / 1393 شمارگان: 2000 ناشر: انتشارات ایران سبز - تهران مرکز پخش: تلفن 22488756 فهرست پیشگفتار مقدمه فصل اول: تاریخچه و وضعیت منافقین 1-1: تاریخچه تشکیل سازمان منافقین 1-1-1: قبل از انقلاب اسلامی سیر گرایش های فکری سازمان مجاهدین خلق تغییر و تحولات تشکیلاتی در سازمان مجاهدین خلق فرصت طلبی مسعود رجوی و قبضه کردن رهبری سازمان مجاهدین خلق م...
بیشتر