امداد غیبی(۲)

امداد غیبی(2)؛ بخش دوم سخنان شهید صیاد شیرازی در مورد علت تاخیر عملیاتها و خاطراتی از امداد های غیبی در عملیات ها (31:42)  
بیشتر

رهنمود امام (ره) ملاک است

رهنمود امام (ره) ملاک است؛ بخش اول سخنان شهید صیاد شیرازی«در جنگ رهنمود امام ملاک است» (31:31)  
بیشتر

پروردگارا رفتن در دست توست؛ وصیتنامه شهید صیاد شیرازی

پروردگارا رفتن در دست توست؛ وصیتنامه شهید صیاد شیرازی (2:56)  
بیشتر

استقامت در راه حق

استقامت در راه حق؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی پیرامون اینکه پیروزی به چه معناست؟و عوامل رسیدن به پیروزی چیست؟و گزارشی از عملیاتها، قبل از خطبه های نماز جمعه،چهارم مهر 1363 (13:57)  
بیشتر