معنویت در جنگ

معنویت در جنگ؛ بیانات امیر شهید صیاد شیرازی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در زمان دفاع مقدس پیرامون نقش حمایت های مردمی و معنویت در پیروزی رزمندگان اسلام (20:00)  
بیشتر

مرصاد

مرصاد؛ نواهنگی شنیدنی از «امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی و فرماندهی ایشان در طول دفاع مقدس»؛ تقدیم به پیروان راه شهادت (3:08)  
بیشتر