خاطرات؛ حضرت آیت الله العظمی مكارم شیرازی

حضرت آیت الله العظمی مكارم شیرازی: من با ایشان آشنا بودم و مكرر زیارتشان كرده بودم. سه چیز در او خیلی ممتاز بود:او شجاعت كه از هیچ چیز نمی ترسید؛ حوادث را هم كه نقل می كرد، خم به ابرو نمی آورد. دوم خلوص نیت كه اخلاص او در حد یك روحانی بالا بود. سوم فوق العاده متواضع بود. با این همه خدمات، به عقیده ی من، الان هم اگر زنده شود، باز همان تواضع خود را دارد.
بیشتر

خاطرات؛ سردار رحیم صفوی

سردار رحیم صفوی: او توانست توانایی نیروهای یگان های رزم را در جنگ به كار گیرد و در تشكیل «ارتش مكتبی» گام های جدی و موثری را بردارد. او در مردمی نمودن ارتش كه یكی از آرزوهای دیرینه ی امام(ره) بود، با رفتار و كردار خالصانه اش، نقش اساسی داشت.
بیشتر

خاطرات؛ امیر علی شهبازی

امیر علی شهبازی: آن شهید بزرگوار، در طول عمر پر بركت خود و به ویژه در تمام مدت خدمت در ارتش و ستاد كل، خصوصیاتی چون تقوا، توكل، صداقت و شجاعت را با مشخصه های بارز انضباط، دانش حرفه ای، سخت كوشی، قاطعیت، تحرك، امیدواری، تصمیم گیری به موقع، قانون گرایی، نمونه بودن، بهره گیری از مشورت صاحبان تجربه، تلفیق و تركیب كرده بود، به طوری كه حقیقتا صفت شیر روز و زاهد شب در او تجسمی عینی داشت.
بیشتر