کتاب گردنه خان تا قله اربابا؛ به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و هم رزمان.

  گردنه خان تا قله اربابا؛ به روایت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و هم رزمان. تدوین علی صادقی گویا؛ تهران: ایران سبز، 1381 ش.   به منظور پاکسازی کردستان از وجود عناصر مسلح ضد انقلاب، برای برقراری امنیت، بازگشایی جاده سقز ـ بانه، شکستن محاصره پادگان "بانه"، فتح قلعه آربابا (کوه مشرف به پادگان و شهر بانه) عملیاتی از روز دوم خرداد 1359آغاز شد .در این کتاب جزئیات واقعه از زبان تعدادی از دست اندرکاران عملیات مذکور بازگو می‌شود .این افراد عبارت‌اند از :شهید صیاد شیرازی، سرتیپ مه...
بیشتر