ارتقاء درجه با تقوا

ارتقاء درجه با تقوا؛ سخنرانی شهید صیاد شیرازی با موضوع «تحلیل عملیات ها ،دیدار با حضرت امام (ره) و اینکه عامل درجه ارتقاء در جبهه تقواست» (31:36)  
بیشتر

آفت های جنگ اگر معنویت نباشد

آفت های جنگ اگر معنویت نباشد؛ بخش اول سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع «آفت های جنگ اگر معنویت نباشد» (31:52)  
بیشتر

نقش معنویت در جنگ

نقش معنویت در جنگ؛ بخش دوم سخنرانی شهید صیاد شیرازی قبل از خطبه های نماز جمعه با موضوع نقش معنویت در پیروزی جنگ (22:17)  
بیشتر